• Libertate de alegere
  • De la concret la abstract
  • Repetitie prin variatie
  • 1
  • 2
  • 3

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Data afișării               Termen limită

25.10.2016                  07.11.2016

Şcoala Gimnazială Specială "Maria Montessori" Bacău anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor in vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6. Educație și compentențӑ, Prioritatea de investiţii 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Apel de proiecte nr.4.

Clic pentru mai multe detalii